דק איפאה בשיטת חיבור מדורגת.

ישנן מספר דרכים לחבר משטחי דק שבנויים בכיוונים שונים. ניתן לעשות זאת בקו אלכסוני אחד אך צורת זו משאירה קצוות חדים שעלולים להתעוות עם השנים. יש צורה שבה משטח אחד "גובר על השני" ולהיפך. במקרה זה בחרנו ליצור שיווי משקל בין שני המשטחים ולחברם בצורה שתשאיר את שניהם זמינים למי שהולך על הדק הזה. עבודה זו דורשת עבודת תשתית מרובה אך התוצאה שווה את המאמץ.