דק איפאה עם פרגולת עץ.

לפעמים לא ברור מי הביצה ומי התרנגולת. הדק והפרגולה הזו כל כך נחוצים זה לזו כך שהיו חייבים להיבנות יחד. צבע הפרגולה נבחר לפי הדק וכיוון לוחות הדק נבחר לפי כיוון סרגלי הפרגולה. מיקומו של העמוד הבודד אינו משפיע על המרחב שנוצר כאן ויש תחושה חזקה של חיבור בין הבית לחוץ דרך הדק.