פרגולת עץ גושנית בטבעון.

פרגולה זו נבנתה עוד בזמן בניית שלד הבית. הקורות חוברו לבטון באמצעות פירזול ניסתר שכוסה לאחר מכן בטייח. הקורות בתוך הבית יוצרות מראה ייחודי גס אך מעוצב יחד עם רצפת הבטון המוחלק. החלק שמעל דלת הכניסה כוסה בזכוכית שקופה להגנה מגשם אך במטרה לא לבלוט בשטח.

משהו קטן על הלקוחות: הלקוחה היא מעצבת מוכשרת ורבת ניסיון וביקשה קורות במראה ישן וסדוק. אם כן, היכן מוצאים קורות עם מראה ישן? במחסן עצים ישן! ביקרתי באותו מחסן עצים וביקשתי לראות את חבילת העצים הכי ישנה ומוזנחת. הראו לי ערימת עצים שזרוקה בקצה המגרש ומיד כשהתקרבתי ידעתי שזה העץ שיעשה את העבודה!