דק איפאה בשינוי כיוון.

מה עושים כשצריך לחבר משטח מרובע לשביל מעוגל? פשוט מחברים! בעיצוב מקטע הדק הזה רצינו להשאיר את הרחבה המרובעת שלימה ומוגדרת. היה חשוב שגודלה ישאר גם במימד התחושתי ולא רק הפיזי ולכן הקפדנו לשמור אותה ריבועית. השביל המעוגל שיוצא ממנה מזמין את ההולך בו לכיוון אליו הוא מושך בקווים עגולים ורכים.